# گوگل

گوگل یک الگوریتم جستجوی جدید را به سیستم خود اضافه می کند

گوگل یک الگوریتم جستجوی جدید را به سیستم خود اضافه می کند   الگوریتم پیشرفته جستجوی متن این ابزار، به نام اورین ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 29 بازدید